Paradgata.jpg

Bjerking projekterar för Uppsalas Karl Johan

År 2020 ska Uppsalas nya paradgata vara färdigbyggd. Sträckan är från Carolina Rediviva i väster till Väderkvarnsgatan i öster.

År 2020 ska Uppsalas nya paradgata vara färdigbyggd. Den ska länka ihop de östra och västra stadsdelarna och den omfattar hela sträckan från Carolina Rediviva i väster till Väderkvarnsgatan vid Vaksala torg i öster.

Omvandlingen av paradgatan sker i olika etapper och nu pågår etapp ett som innebär delvis upprustning och ombyggnad av Drottningatan på sträckan Carolina Redeviva till Västra Ågatan. Teknikkonsultföretaget Bjerking har vunnit upphandlingen och fått uppdraget av Uppsala kommun att projektera för ombyggnaden av Drottninggatan.

- Detta har varit något av ett önskeuppdrag för oss på Bjerking. Efter att tidigare varit delaktiga i förstudier så känns det inspirerande att nu även få göra detaljprojekteringen. Det ska bli spännande att få var med och utforma Uppsalas svar på Karl Johan i Oslo, säger Lennart Zetterlund, avdelningschef på Bjerking Anläggning i Uppsala.

Kommande etapper i projektet Paradgatan går i östlig riktning längs Drottninggatan mot Vaksalagatan. Vid Fyrisån ska Nybrons funktion som samlings- och mötesplats förstärkas, bland annat med iordningsställda ytor vid brofästen och belysningsstolpar med plats för utsmyckning.

De avdelningar från Bjerking som medverkar i projektet är Mät, Landskapsarkitektur, VVS och Anläggning.

 

Senast publicerad: 2015-03-17