Trafikverket väljer Bjerking

Bjerking vinner som en av fem aktörer en upphandling för Trafikverket med en omfattning på 30 miljoner kronor/år. Uppdraget kommer handla om att genomföra undersökningar och utredningar inom sektorn förorenade områden.

Trafikverket påverkas liksom alla andra av pågående trender i omvärlden som ett mer digitaliserat och automatiserat transportsystem, krav på fossilfrihet och ökade krav på tillgänglighet, samhällssäkerhet och robusta transportsystem. Bjerking har djup och bred kunskap inom miljöområdet och förorenade områden och ska bistå med hur Trafikverket och Sverige kan säkerställa en hållbar utveckling av det framtida transportsystemet.  

- Det är med stor glädje som vi nu har ett ramavtal med Trafikverket. Det ligger helt i linje med vår vision och strategi om att bidra till att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle, säger Frida Lanshammar, enhetschef Miljö Bjerking.

Framöver kommer stora satsningar på nya stambanor för höghastighetståg, främjandet av överflyttning av transport från väg till både järnväg och sjöfart, förbättrade möjligheter för kollektivtrafik och säkert cyklande för mer hållbar arbetspendling. Dessa investeringar kommer att leda till att många undersökningar, åtgärder och efterbehandlingar inom förorenade områden måste göras, för att säkerställa att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls och att antalet förorenade områden minskas.

Bjerking är en av fem leverantörer för rangordningsavrop på ramavtalet med Trafikverket, som är rikstäckande och pågår i 2 år med chans till förlängning 1+1 år och totala omfattningen är ca 30 miljoner kronor/år.

För mer information:

Frida Lanshammar, enhetschef Miljö, 0706 778 404, frida.lanshammar@bjerking.se

Senast publicerad: 2019-06-25