Solskänkt får årets julgåva

Varje år i samband med jul skänker Bjerking pengar till välgörenhet. I år går gåvan till organisationen Solskänkt, ett svenskt välgörenhetsprojekt som med hjälp av solen ska hjälpa barn och vuxna i det extremt fattiga distriktet Mutomo i Kenya till ett bättre liv.

Projektet ska bygga solelanläggningar. En stor eller flera mindre anläggning byggs på plats i Mutomo i Kenya. Anläggningarna ska producera gratis, förnybar elektricitet till området – en helt grundläggande byggsten för hållbar utveckling.

Ytterligare en anläggning byggs i Sala, Sverige. Elen som produceras i Sala säljs, och överskottet går under fem år oavkortat till Mutomoprojektets arbete på plats i Kenya.

 

Mer info om projektet hittar du på: www.solskankt.se

Senast publicerad: 2017-12-12