Carolina Rediviva.jpg

Smarta lösningar möjliggör modernt Carolina Rediviva

Bjerking projekterar installation och konstruktion för ännu en kulturbyggnad

Statens fastighetsverk och Uppsala universitet ska genomföra en ombyggnad av Carolina Rediviva för att öka tillgängligheten samt förbättra arbetsmiljön och de tekniska systemen. 

Byggnaden inrymmer universitetsbiblioteket i Uppsala och delar av det offentliga biblioteket kommer att öppnas upp och göras tillgängligt för besökare på ett annat sätt än idag. Regeringen gav i slutet på mars grönt ljus till ombyggnationen. 

Universitetsbiblioteket från 1841 är Sveriges äldsta och största och blev 1993 statligt byggnadsminne. Bjerking har varit involverat i projektering av el, belysning, tele samt konstruktion. Det är en utmaning att göra installationer i anrika byggnader som ofta saknar innertak och där elinstallationer inte integreras i väggarna. Det ställer höga krav på erfarenhet, hållbarhet och nytänkande. Det behövs också kreativa lösningar för att minimera synliga installationer, något som i sin tur kräver samordning mellan personal inom el- och tele samt konstruktion. 

- Det har verkligen underlättat att vi haft kompetensen inom både installation och konstruktion internt. Nu har vi lyckats dölja de tidigare utanpåliggande installationerna, bland annat i golvet, berättar Håkan Ekroth, avdelningschef för El & Tele på Bjerking.

Kompetens och kreativitet är två viktiga framgångsfaktorer, erfarenhet av liknande projekt en tredje. Smarta lösningar har möjliggjort att Carolina Rediviva kommer att få en uppgradering till en modern byggnad när det gäller teknik. Belysningen blir DALI styrd och får ett rejält lyft för att ytterligare förhöja upplevelsen för besökarna. Dessutom kommer det att finnas WiFi i hela huset som berörs av ombyggnaden. I det här arbetet har Bjerkings haft stor nytta av erfarenheterna från det tidigare arbetet i Universitetshuset.

- Det är erfarenheter och kunskap som är väldigt värdefulla för oss. Vi känner oss trygga i att Bjerking tar hänsyn till det kulturarv som detta handlar om, säger Viktor Kohlström, projektledare för Statens fastighetsverk.

Ombyggnaden av Carolina Rediviva kommer att ske i sommar och byggtiden beräknas till 18 månader. Johan Celsing Arkitektkontor AB är ansvarig generalkonsult för uppdraget och Bjerkings uppdrag fortsätter även i produktionsfasen.  

Senast publicerad: 2017-05-09