Senapsfabriken etapp 2, Uppsala

På Kungsgatan i Uppsala, ett centralt beläget område tidigare präglat av industriverksamhet, uppförs nya bostadskvarter med NCC som totalentreprenör och Magnolia Bostad som kund.

Nu är etapp 2 av Kvarteret Senapsfabriken under produktion och första inflyttning beräknas ske under hösten 2020. Omkring 650 hyresrättslägenheter omfattas i denna etapp. Projektet har höga miljöambitioner och har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Bjerking har haft rollen som Miljöbyggnadssamordnare i projektet, ett arbete som har inneburit stora utmaningar för bland annat dagsljus i stadsbebyggelse. Tack vare ett bra samarbete med projektörer och projektledning har byggnaderna under vintern 2019 preliminärcertifierats enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det innebär att 15 indikatorer inom energi, inomhusmiljö och material bedöms enligt kriterier som är högre än lagkrav och branschstandard. Inom två år ska certifieringen verifieras genom kontroller och mätningar för att säkerställa att byggnaden lever upp till de högt ställda miljökraven.

FOTO: Sweco Architects AB

Senast publicerad: 2020-03-25