Kurs om markradon

Bjerking har etablerat ett samarbete med Svenska geotekniska föreningen och kommer tillsammans med Sveriges geologiska undersökning SGU erbjuda en kurs om markradon.

På grund av de geologiska förutsättningarna som förekommer i stor del av Sverige bildas och ackumuleras radon i förhöjda halter i jordluften. Om en byggnad byggs otät mot marken finns det risk att radonhaltig jordluft transporteras in i en byggnad och ger upphov till höga radonhalter inomhus. Radon från marken är den vanligaste orsaken till radonproblem i byggnader i Sverige.

Kursen hålls 2-3 oktober.

Läs mer om kursinnehållet här 

Sista anmälningsdatum är 7/9, och anmälan görs här 

Senast publicerad: 2018-09-05