Tegnerparken.jpg

Philips Light Up the Dark

Bjerking deltar, tillsammans med Philips och Uppsala kommun, i ett samarbete för tryggare lekplatser.

En upplyst lekplats i Tegnérparken Uppsala förenklar uteleken för Uppsalas barn, även när vinterns eftermiddagsmörker faller.

Den extra belysningen på lekplatsen är ett initiativ som ska undersöka om möjligheterna till mer utelek påverkar barnen i området och är framtaget i ett samarbete mellan Philips, Bjerking och Uppsala kommun.

Projektet heter "Philips Light Up the Dark" och att valet för testanläggningen föll på Uppsala var lite av en slump. Henric Eriksson på Bjerking fick ett telefonsamtal från Philips så sent som i december förra året där frågan ställdes om det fanns någon lämplig lekpark i Uppsala för ändamålet. Henric Eriksson rekommenderade Tegnérparken eftersom den var väldigt mörk och Philips nappade på idén. I samma veva kontaktades kommunen som också ville vara med. I mitten på februari var alla installationer klara och Philips hann genomföra undersökningsarbetet under den svenska vintern med det mörker som finns här.

Initiativet har fått mycket positiv respons från de närboende i området. Bjerking har planerat för den nya belysningen i parken. Där har befintlig belysning bytts ut och det har byggts ny belysning vid lekytan samt vid gångstråket närmast Ringgatan. Ett övergångställe har fått belysning och det är installerat effektbelysning av tre av träden. Kommunen kommer i vår och fram till sommaren även att rusta upp själva lekutrustningen vid lekytan.

- Det känns jättekul att ha fått medverka i detta projekt och kunnat påverkat Philips till att vilja göra detta i just Uppsala. Samt att Luthagen har fått en mycket ljusare och trevligare park som både känns tryggare och säkrare nu med sin nya belysning, säger Henric Eriksson, elkraftsingenjör och belysningsplanerare på Bjerking.

Resultatet av initiativet i Uppsala kommer att redovisas i mitten av mars.

Senast publicerad: 2015-03-05