Kirlna Skeppström_600.JPG

Vi förstärker inom radon inför nytt EU-direktiv

Välkomnar radonspecialisten Kirlna Skeppström

Teknikkonsultföretaget Bjerking rekryterar Kirlna Skeppström som ansvarig och specialist inom radon. Hon kommer närmast från en tjänst som utredare på Statens Strålsäkerhetsmyndighet, SSM.

Kirlna Skeppström har arbetat på Strålsäkerhetsmyndigheten de senaste tio åren och har ofta varit deras ansikte utåt, till exempel vid seminarier. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH i botten där hon även slutför sin doktorsstudie. På senare tid har Kirlna arbetat med att anpassa ett nytt EU-direktiv till svensk lagstiftning, i den del som berör radon på arbetsplatser. I direktivet finns också krav på att Sverige ska ta fram en handlingsplan för radon med olika strategier på hur man kan minska exponering för radongasen. Tillämpningen träder i kraft 6 februari 2018. 

Kirlna har arbetat med radonfrågor i både luft och vatten på SSM och har gedigna kunskaper i ämnet. Hon kommer att bidra med utbildning, utredning och kan även hjälpa branschen att tolka och tillämpa de kommande reglerna om radon på arbetsplatser. Det är stora förändringar jämfört med dagens regler, säger Connie Box, ingenjörsgeolog och specialist inom radon på Bjerking. 

Det finns cirka en miljon arbetsplatser i landet och det saknas idag en klar bild på hur radonhalter varierar men målsättningen är att alla arbetsplatser ska mäta radon och åtgärder vidtas vid behov för att säkerställa att arbetstagare inte utsätts för hög radonhalt.  

- Man ska komma ihåg att man vistas en stor del av sin tid på sin arbetsplats. Radon är ett livstidsproblem, det produceras kontinuerligt i vår miljö och det är därför viktigt att fortsätta kommunicera de hälsorisker som är kopplade till radon. Exponering för radon under en lång tid ökar risken för att utveckla lungcancer, säger Kirlna Skeppström

Kirlna Skeppström kommer succesivt att ta över huvudansvaret för radonfrågor på Bjerking efter Connie Box som blir pensionär vid årsskiftet. Connie planerar att trappa ned något men kommer att fortsätta på Bjerking för att, tillsammans med Kirlna, ta fram nya kurser inom radonområdet. Rekryteringen innebär också att Bjerking breddar sin kompetens inom radon. I dag arbetar konsultföretaget huvudsakligen med saneringsåtgärder men Kirlna Skeppström planerar att satsa mer på stora projekt som utredningsarbeten, kopplade till radon och andra naturligt förekommande radionuklider. Goda möjligheter till utveckling och samarbeten med andra aktörer var nämligen en av flera saker som lockade henne till Bjerking. 

- Ja, det och att Bjerking är ett konsultföretag med många kompetenta medarbetare som jag gärna vill få vara en del av. Det är en rolig och spännande utmaning som väntar. Jag har ett gediget nätverk med andra experter, både nationellt och internationellt, och det kan komma till användning i olika situationer. Vi kommer att möta ett stort utbildningsbehov framöver och jag kan absolut bidra med detta, säger Kirlna Skeppström.

Kirlna Skeppström finns nu på plats på Bjerking.

 

 

 

Senast publicerad: 2017-05-15