Bjerking logotyp

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för återbruk och materialinventering

Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu lanserar de sitt tjugotredje och sista hållbarhetslöfte som rör återbruk och materialinventering.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu lanserar de sitt tjugotredje och sista hållbarhetslöfte som rör återbruk och materialinventering.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Bjerking har tagit ytterligare steg och under ett par år har de lanserat tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdrag på en tydlig, praktisk nivå. Nu är det tjugotredje och sista hållbarhetslöftet färdigt, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller återbruk och materialinventering.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos teamets medarbetare ett varv till. Att involvera medarbetarna är centralt i processen och viktigt för Bjerking.

Nu lanserar alltså Bjerking hållbarhetslöftet för återbruk och materialinventering med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om att minska klimatpåverkan och resursåtgången i om- och nybyggnationsprojekt samt minska mängden skadliga ämnen och bidra till ansvarfull avfallshantering.

En viktig del av vårt arbete handlar om att arbeta runt eventuella ekonomiska och logistiska hinder för återbruk, säger Sofie Lindgren, miljökonsult på Bjerking. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt göra en bedömning och samordna såväl möjligheter som utmaningar åt våra beställare.

Bjerking arbetar aktivt med att påskynda den hållbara omställningen i branschen genom att utveckla nya återbruks­tjänster och utbilda kollegor och kunder inom återbruk.

Det är viktigt att våra kunder förstår hur de ska agera när det gäller materialhantering, berättar Ira Nilsson, miljökonsult på Bjerking. Det handlar om att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall som rivnings-, ombyggnations- eller renoverings-åtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall ska hanteras. Rätt avfallshantering på rätt plats under genomförandefasen bidrar ju till att människor och miljö exponeras i mindre utsträckning för farliga ämnen.

Bjerking arbetar för fullt med att integrera hållbarhetsfrågorna i sina uppdrag och med alla hållbarhetslöften på plats är det nu upp till bevis för dem att hålla vad de lovar. Alla hållbarhetslöften finns tillgängliga på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloften

Läs mer om tjänsterna på Bjerkings webb:
Återbruk
Materialinventering