Bjerking logotyp

Liljemark Consulting, Bjerking och Van Vooren vinner ramavtal med SGU

Liljemark Consulting har tillsammans med Bjerking och Group Van Vooren vunnit ett nytt ramavtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gällande projektering inom förorenade områden. Som enda avtalspart har de tilldelats ramavtal inom båda avropsområdena: schackt och in situ.


Liljemark Consulting har tillsammans med Bjerking och Group Van Vooren vunnit ett nytt ramavtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gällande projektering inom förorenade områden. Som enda avtalspart har de tilldelats ramavtal inom båda avropsområdena: schackt och in situ.

Att vinna ramavtalet med SGU är ett erkännande, en kvalitetsstämpel och en bra affärsmöjlighet. Det ger oss också möjlighet att introducera nya åtgärdsmetoder i Sverige och på så sätt bidra till utveckling av branschen, säger Anneli Liljemark, vd på Liljemark Consulting.

Verksamheter som orsakar föroreningar i miljön har funnits länge. De förorenade områdena utgör en risk för människa och miljö och behöver därför åtgärdas. SGU ansvarar för utredningar och åtgärder av förorenade områden som uppkommit genom tidigare statliga verksamheter samt för de områden där de är huvudman. Ofta rör det sig om gamla förorenade områden där det inte finns en ansvarig part. Projekten inom detta ramavtal har några av de mest komplexa och utmanande föroreningssituationerna i Sverige. Som leverantör inom båda avropsområdena kommer Liljemark Consulting, Bjerking och belgiska Group Van Vooren bidra till en giftfri miljö, till nytta för både människa, miljö och samhälle.

I anbudsförfarandet har SGU lagt stor vikt vid kompetens, erfarenheter och kvalifikationer. Inom området in situ har endast tre leverantörer tilldelats ramavtal. Parterna har, genom avtalsskrivande företaget Liljemark Consulting, rankats etta. Första platsen ger 40 - 50 procent av uppdragen inom detta område. Inom området schacktsanering är parterna en av fem leverantörer som tilldelats ramavtal. En fjärdeplats, vilket ger en volym på 15 - 20 procent. Ramavtalet löper under fyra år och dess totala värde uppskattas till 90 miljoner kronor.

Vi ser verkligen fram emot det här samarbetet i projekten tillsammans med SGU, säger Rickard Lundberg, affärsområdeschef på Bjerking. Vi är tre riktigt kompetenta företag som kommer att bidra med olika perspektiv och erfarenheter för att hitta de bästa lösningarna och utveckla branschen.

Liljemark Consulting, Bjerking och Group Van Vooren är företag med mycket kompetens och som kompletterar varandra med erfarenheter från Sverige men även internationellt. Tillsammans erbjuder de expertis inom projektering och åtgärdstekniker för olika komplexa föroreningsprojekt men även kompetens inom geoteknik och hydrogeologi, som är aktuellt vid hantering av projekten.

Vi har fått avrop på de tre första projekten och har haft ett startmöte. Vi ser mycket fram emot fyra spännande år tillsammans med komplicerade och viktiga projekt, fortsätter Anneli Liljemark.

Kontaktperson Liljemark:
Anneli Liljemark, VD och seniorkonsult, anneli.liljemark@liljemark.net, 070-721 02 32

Kontaktperson Bjerking:
Rickard Lundberg, Affärsområdeschef konstruktion och miljö, rickard.lundberg@bjerking.se, 010-211 84 60