Bjerking logotyp

Bjerking projekterar nya Tunagården i Borlänge

Bjerking projekterar olika delar i ombyggnationen av äldreboendet Tunagården i Borlänge. Vectura är fastighetsägare och totalentreprenaden leds av Österling Bygg AB. Målet är att Nya Tunagården ska få en Leed Gold- och en NollCO2-certifiering.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking projekterar olika delar i ombyggnationen av äldreboendet Tunagården i Borlänge. Vectura är fastighetsägare och totalentreprenaden leds av Österling Bygg AB. Målet är att Nya Tunagården ska få en Leed Gold- och en NollCO2-certifiering.

Bjerking växer och är idag en av Sveriges ledande projektörer för träbyggnation. För närvarande bedriver företaget ett arbete på uppdrag av Österling Bygg som syftar till ombyggnationer och tillbyggnad på äldreboendet Tunagården i Borlänge. Bjerking inledde projektet under 2022 där de leder projekteringsgruppen och ansvarar för projekteringsledning, konstruktion, miljösamordning, energiberäkningar, akustik, skyddsrum och landskapsarkitektur. Dessutom bidrar företaget med byggsupport och bygguppföljning.

Bjerking strävar efter att få arbeta med breda projekt med klimatsmarta byggsystem och höga hållbarhetsmål, säger Björn Johanson, uppdragsansvarig i projektet. I detta projekt har vi dels med många av våra kompetenser samtidigt som vi får bidra till certifieringen av ett äldreboende enligt mycket höga miljömål.

Den befintliga huslängan i gult fasadtegel görs stom-ren. Bärande mellanväggar i betong behålls medan lättväggarna rivs. Varje lägenhet ska ha egen handikappanpassad wc med dusch och för att få plats görs tre boenden om till två och nya lättväggar sätts upp. Tunagårdens entré med suterrängvåning rivs, och med en ny entré dockas det befintliga till det nya. Nya suterrängvåningen får hybridstomme i betong, stål och limträ. Det är klimatanpassad ekobetong som används. Allt detta bidrar till att hålla nere klimatpåverkan.

Det här är ett roligt projekt på många sätt, berättar Björn Johanson. Där är många duktiga personer involverade och det är högt i tak. Sedan är det ju så här vi vill jobba, med en kombination av våra olika teknikområden! På så sätt blir vi konkurrenskraftiga på riksnivå. Många säger sig ha denna kombination av kompetenser men på Bjerking har vi flera välfungerande team som gjort det här ett flertal gånger.

 

Läs mer om Bjerkings tjänster på deras hemsida: bjerking.se/tjänster