Bjerking logotyp

Bjerking lanserar hållbarhetslöftet för stadsutveckling

Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu är lanseras hållbarhetslöftet som handlar om stadsutveckling.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu är lanseras hållbarhetslöftet som handlar om stadsutveckling.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu är hållbarhetslöfte nummer 21 i ordningen klart för lansering, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller stadsutveckling.  

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop identifierar de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos teamets medarbetare ett varv till.   

Nu släpper alltså Bjerking löftet för stadsutveckling med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftet handlar exempelvis om att skapa långsiktigt hållbara samhällen genom att ta hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter i våra stadsbyggnads- och detaljplaneuppdrag.

Att arbeta i olika stadsbyggnadsprojekt är väldigt spännande, kreativt och utmanande säger Jessica Nyström, teamledare för stadsutveckling på Bjerking. Varje projekt är unikt med olika utmaningar - från ny bebyggelse intill naturreservat, utveckling av bostäder i ett handelsområde eller en helt ny bebyggelsestruktur i en ny stadsdel med allt vad det innebär med bostäder, skolor, parker och verksamheter.

Bjerkings konsulter strävar efter att säkerställa projektets hållbarhet, genomförbarhet och långsiktighet över tid genom att ta hänsyn till platsens förutsättningar, rådande regelverk och krav. Genom ett nära samarbete med kollegorna inom aktuella teknikområden på Bjerking är de inom stadsutveckling uppdaterade med de senaste innovativa lösningarna inom hållbarhet. En god dialog med de som bor och verkar i det berörda området är också av största vikt.

Våra två huvudfokus är hållbarhet och kommunikation, berättar Jessica. Hållbarhet är grunden för ett bra samhällsbyggande, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genomsyrar hela vårt arbete. Vi arbetar ständigt med att lyfta och förtydliga dessa frågor i våra projekt. Som projektledare i stadsbyggnadsprojekt är kommunikation otroligt viktigt eftersom det ofta är många intressenter involverade. Det handlar ofta om att kommunicera med olika målgrupper, både med allmänheten, politiker, byggherrar, olika konsulter och tjänstemän. Vi jobbar gärna med medborgardialog och workshops som skapar förståelse, ger möjlighet till att påverka och en samsyn. Grundprincipen är att hela tiden försöka förbättra och utveckla kommunikationen.

Se våra hållbarhetslöften