Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal med SVOA

Bjerking har tecknat ett ramavtal med SVOA (Stockholm Vatten och Avfall AB) som omfattar geoteknik och markmiljöteknik samt projekteringsuppdrag inom SVOA:s ledningsnät och dagvattenanläggningar. Avtalet undertecknades i oktober 2023 och sträcker sig fram till år 2030.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har tecknat ett ramavtal med SVOA (Stockholm Vatten och Avfall AB) som omfattar geoteknik och markmiljöteknik samt projekteringsuppdrag inom SVOA:s ledningsnät och dagvattenanläggningar. Avtalet undertecknades i oktober 2023 och sträcker sig fram till år 2030.

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) är en kommunal koncern som ägs av Stockholms Stadshus AB och består av moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB samt dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. SVOA har tecknat ett ramavtal med Bjerking för konsulttjänster inom geoteknik och markmiljöteknik samt större projekteringsuppdrag.

SVOA är en mycket kompetent beställare, berättar Stefan Aronsson, Enhetschef Geoteknik och hydrogeologi på Bjerking. De har inriktat sig på kompetens i upphandlingenoch vi har lagt ner mycket tid på vårt anbud för att visa vad vi kan erbjuda. Vi har arbetat med SVOA inom geoteknik i många år, så i viss utsträckning vet de vad de kan förvänta sig av oss.   

Exempel på större projekteringsuppdrag är exploateringsprojekt initierade av exploateringskontoret där SVOA behöver flytta eller bygga ut ledningsnätet. Det kan också handla om förnyelseplansprojekt där ledningar behöver renoveras eller läggas om.
Andra exempel är reningsanläggningar för dagvatten eller exploateringsprojekt med omfattande tekniska lösningar och behov av flera olika teknikområden såsom konstruktion och hydraulisk modellering. Här krävs mycket samordning mellan olika aktörer och teknikområden, både de som SVOA avropat och de teknikområden som anlitas av extern part.

Vi på Bjerking känner SVOA till stor del, säger Michel Boulos, teamledare inom VA på Bjerking. Vi arbetar just nu för dem i ett uppdrag vid Magelungens strand där vi ska göra en omläggning av en VA-ledning. Den här typen av uppdrag gör vi även för många andra kunder, exempelvis Sundbyberg stad i ett stort uppdrag där vi arbetar med nya stadskärnan och Tyresö kommun där vi arbetar med Norra Tyresö Centrum.

Läs mer om Bjerkings tjänster och uppdrag på bjerking.se