Bjerking logotyp

Bjerking skapar nytt team för bergteknik och tunnlar

Bjerking utvecklar sin organisation och skapar ett team inriktat på bergteknik och tunnlar. Med ett antal nya medarbetare på plats inom enheten geokonstruktion och berg kan de erbjuda expertis och erfarenhet inom både berg och tunnel.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking utvecklar sin organisation och skapar ett team inriktat på bergteknik och tunnlar. Med ett antal nya medarbetare på plats inom enheten geokonstruktion och berg kan de erbjuda expertis och erfarenhet inom både berg och tunnel.

Tunnlar spelar en avgörande roll för att knyta samman städer, regioner och länder och Bjerking har tidigare erbjudit tjänster som rör bergteknik och främst inspektion av tunnlar. Nu har Bjerking rekryterat medarbetare med större inriktning på berg och tunnelinfrastruktur. En av dem är Amanda Bergman som anslöt till Bjerkings team i september 2023.

Det pågår en hel del infrastrukturprojekt och därför vill vi satsa på ett eget team som kan bidra till dessa projekt, säger Amanda Bergman som är teamledare för den nya gruppen. Kompetensen inom bergteknik har funnits länge på Bjerking. Tillsammans med de nya kollegorna har vi möjlighet att arbeta med större projekt inom berg och tunnlar. Samtidigt är det bra med nära kontakt till andra enheter eftersom våra uppdrag ofta har behov av kompetens som sträcker sig över flera teknikområden.

Utöver Amanda Bergman har Bjerking rekryterat Cátia Matos, senior tunnelingenjör med stor erfarenhet av projektering av tunnelinfrastrukturprojekt världen över, bland annat för Ramboll, Geocontrol S.A. och IDOM. I det nya teamet finns även Nils Ceder, erfaren uppdragsledare och geolog med specialistkunskaper inom borrhålsfilmning. Nils kommer närmast från Sweco.

Våra medarbetare är experter på förundersökningar och projektering. I pågående projekt utför vi karteringar och föreskriver förstärkning. Dessutom genomför vi en hel del inspektionsuppdrag i befintliga tunnlar, berättar Amanda Bergman. Vi har fått till en bra grupp och jobbar redan med stora och intressanta uppdrag, vilket gör att vi ser positivt på framtiden och behovet att fortsätta växa som team.

Läs mer om Bjerkings tjänster: