Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal rörande VVS med Råsunda förstads AB

Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Råsunda förstads AB. Ramavtalet omfattar konsult-tjänster för att genomföra utredningar av VVS-installationer och utlåtande inom Råsunda Förstads AB:s fastighetsbestånd. Konsulterna ska ha en kompetens motsvarande den höga nivån Kompetensnivå 4.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Råsunda förstads AB, ett bolag som ägs av Solna kommun. Ramavtalet omfattar konsult-tjänster för att genomföra utredningar av VVS-installationer och utlåtande inom Råsunda Förstads AB:s fastighetsbestånd. Konsulterna ska ha en kompetens motsvarande den höga nivån Kompetensnivå 4.

Solna Stads helägda bolag, Råsunda Förstads AB förvaltar Solna stads egna fastigheter så som Stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och byggnader vid Överjärva Gård. Överjärva gård är ett omtyckt utflyktsmål för hela familjen med kulturhistoriska byggnader, gårdsbutiker, kafé, djur och statarmuseum. Under hela året pågår aktiviteter på Överjärva gård och det är ett populärt besöksmål för unga såväl som äldre. Här släpps lammen ut till våren, här kan man fira midsommar, honungens dag och mycket annat.

Det här kommer bli väldigt bra, säger Mats Lundberg, chef på enheten för installation på Bjerking. Det är också roligt att vi får konfirmation på den höga kompetensnivån som våra konsulter har.  


Mats Lundberg och Ali Vosoughi, Bjerking

Som del av de första avropen från detta ramavtal ska Bjerkings VVS-konsulter arbeta med installationsprojekt på Överjärva gård, där nästan alla fastigheter är K-märkta. Kontrakt för ramavtalet signerades i mitten av november. Sedan dess har Bjerking fått tre avrop: VVS konsult avseende projektering ”Gula Villan”, VVS konsult avseende projektering ”Ladugården” samt VVS konsult avseende utredningar för projekt Vinterträdgården.

Det här är kommer att bli väldigt roligt, säger Ali Vosoughi, en av de VVS-konsulter som kommer att arbeta med uppdraget för Råsunda förstads AB. Vi har erfarenhet av liknande uppdrag där vi arbetat med K-märkta byggnader. Vi har exempelvis arbetat med Q-märkta industrilokaler i kvarteret Ångqvarn i Uppsala som ska byggas om till kontorslokaler. Nu är det bland annat en gammal ladugård som ska bli friluftsmuseum samt en 4H-gård. Dessutom ska ”Gula villan” byggas om till café och restaurang.

Läs mer om Bjerkings tjänster här: bjerking.se/tjanster