Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal med Region Västernorrland

Bjerking tecknar ramavtal med Region Västernorrland rörande konstruktion och geotekniska tjänster. Avtalet omfattar två år med option på ytterligare två år. Bjerking rangordnas som nummer ett när det gäller byggnadskonstruktion och nummer två när det gäller geotekniska tjänster.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking får ramavtal med Region Västernorrland rörande konstruktion och geotekniska tjänster. Avtalet undertecknades i månadsskiftet november/december och omfattar två år med option på ytterligare två år. Bjerking rangordnas som nummer ett i ramavtalet när det gäller byggnadskonstruktion och nummer två när det gäller geotekniska tjänster.

Region Västernorrland har tilldelat Bjerking ett ramavtal rörande tekniska konsulttjänster inom byggnadskonstruktion och geoteknik. Ramavtalet innefattar uppdrag inom både nybyggnation samt om- och utbyggnad av de byggnader och lokaler som regionen idag förvaltar, exempelvis sjukhusbyggnader, hälsocentraler och folkhögskolor. I Bjerkings åtaganden ingår alltifrån de tidiga geotekniska och bergtekniska undersökningarna till projektering och utveckling av säkra och långsiktigt tekniskt hållbara lösningar.

Det här ligger helt i linje med vår ambition att öka antalet ramavtal med beställare i stat och region, berättar Rickard Lundberg, anbudsansvarig och affärsområdeschef för konstruktion och miljö på Bjerking. Det är extra roligt att vi kan göra detta i de norra delarna av Sverige då vi precis etablerat oss i Luleå.

Bjerking öppnade ett kontor i Luleå i oktober och rekrytering av medarbetare pågår. Nyligen började två nya geotekniker som båda kommer att vara engagerade i arbetet med Region Västernorrland.

Våra kunder vet att vi kan geoteknik och konstruktion, säger Rickard Lundberg. Det kan vi åter konstatera efter denna upphandling. Vi är glada att kunna uppfylla de högt ställda kraven tack vare tidigare erfarenheter i Mälardalsregionen.

Läs mer om Bjerkings tjänster:
Geoteknik
Byggnadskonstruktion