Bjerking logotyp

Fortsatt forskning för återbruk av lastbärande konstruktionsdelar

Ett brett konsortium som leds av RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet. Samverkansprojektet Återhus 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att implementera och skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner.


Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Ett brett konsortium som leds av RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet. Återhus 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att implementera och skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner.

Det övergripande målet med Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp. Återhus 3.0 ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggdelar men högsta klimatpåverkan – lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala. Målet är att utveckla en marknad för återbrukade stommar med hjälp av digitaliseringsverktyg samt ta fram logistiska lösningar och affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring, design för återbruk och uppdatering av regelverk som standarder och certifiering. Alla de verktygen ska tillämpas och demonstreras i sex olika demonstrationsprojekt i stor skala.

- Vi ser flera resultat framför oss. Antal nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastberande element som samtidigt måste uppvisa hårdaste kvalitetskrav. Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen och vi ser även tecken att affärsmodeller går mot det cirkulära. Vi ska komplettera alla pusselbitar som saknas att använda det i en full skala - säger projektledare för Återhus 3.0 Katarina Malaga, forskare och Avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Vi är glada att vara med i detta viktiga samverkansprojekt och bidra till ökad kunskap och kompetens inom området, säger Georges Khoury, enhetschef Konstruktion på Bjerking. Projektet ligger helt i linje med Bjerkings miljöpolicy och egna arbete kopplat till återbruk för att minska miljöpåverkan i våra projekt. 

Återhus 3.0 startar i december 2023 och ska pågå i två år. Budgeten är på 51 miljoner kronor.  14 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Förbo, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.

Följ oss på www.aterhus.nu  och på LinkedIn