Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal med Sjöfartsverket

Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Sjöfartsverket rörande Tekniska konsulttjänster  ̶  bygg och fastighet. Avtalet undertecknades i slutet av oktober och omfattar en period på två år med möjlighet att förlänga två år till med ett år i taget (2+1+1).


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Sjöfartsverket rörande Tekniska konsulttjänster  ̶  bygg och fastighet. Avtalet undertecknades i slutet av oktober och omfattar en period på två år med möjlighet att förlänga två år till med ett år i taget (2+1+1).

Sjöfartsverket har tilldelat Bjerking ett ramavtal rörande tekniska konsulttjänster - bygg och fastighet som omfattar en period på max fyra år. Kompetenserna som upphandlats rör konstruktion för stål och betong, projektering för ventilation, VVS och El, arkitektur, projektledning, byggledning, besiktning, geoteknik, fältgeoteknik och mätteknik. Tilldelningsbeslutet kom den 29 juni och avtalet undertecknades den 26 oktober.

Det här är ett styrkebesked, vi har jämförts med många av våra största konkurrenter och vi är väldigt stolta över att vi får detta avtal, säger Lennart Zetterlund, affärsområdeschef samhällsbyggnad på Bjerking. Det visar att vi har den bredd som behövs för att kunna utföra denna typ av uppdrag.

Utöver sin kompetens kan Bjerking visa på erfarenhet från liknande uppdrag för andra företag och organisationer. De har bland annat arbetat i uppdrag för Waxholms kajer och Norrtälje hamn. Nu kommer företaget att få arbeta med Sjöfartsverkets anläggningar runt alla kuster och stora sjöar, med lotsstationer och fyrar.

Det här går hand i hand med vår strategi att få fler statliga beställare, säger Lennart Zetterlund. Med detta ramavtal börjar vi kunna räkna hem flera stycken.

 

Läs mer om vilke tjänster bjerking erbjuder på bjerking.se/tjanster