Bjerking logotyp

Bjerking i avtal med SR och SVT

Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Sveriges Radio och Sveriges Television gällande projektering av installation. Ramavtalet omfattar installationstjänster för el, VVS/kyla samt styr- och övervakningssystem.


Bjerking har undertecknat ett ramavtal med Sveriges Radio och Sveriges Television gällande projektering av installation. Ramavtalet omfattar installationstjänster för el, VVS/kyla samt styr- och övervakningssystem.

Den medarbetarägda teknikkonsulten Bjerking har inlett ett samarbete med Sveriges Radio Förvaltning AB, det bolag som ansvarar för de fastigheter och lokaler som Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) äger. Avtalet omfattar projektering av installation och rör SR och SVT:s samtliga lokaler och fastigheter i Sverige där det krävs ombyggnation eller olika typer av uppgraderingar. Ramavtalet är på två år med rätt för kunden till ett plus ett års automatisk förlängning.

Det ska bli roligt att få arbeta på regelbunden basis med Sveriges Radio och SVT, säger Mats Hemström, affärsområdeschef för installation på Bjerking. Vi har gjort enstaka insatser tidigare gällande exempelvis skyddsrum, men med tanke på företagens omfattande bestånd av lokaler får vi nu glädjen att hjälpa Public service-företagen oftare.

Installationstjänsterna som omfattas i detta avtal är El, VVS och kyla samt Styr- och övervakningssystem. Bjerking har utfört kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad sedan 1943 och det är företagets starka sida att kunna erbjuda flera tjänster samtidigt. Bjerking arbetar just nu även med Enköpings nya kommunhus och uppdraget för Atrium Ljungberg som handlar projektering av de Q-märkta industrilokalerna i kvarteret Ångqvarn i Uppsala, som ska byggas om till kontorslokaler. I dessa båda projekt är många tjänster involverade.

Vi är verkligen glada över att skriva kontrakt med en ny ramavtalskund, berättar Mats Hemström. Det är i dessa sammanhang som vi på Bjerking gör oss bäst, när vi kan erbjuda flera tjänster och något som kan likna en helhetslösning.