Bjerking logotyp

Bjerking inviger nytt kontor i Luleå

Bjerking öppnar nytt kontor i Luleå. De sex första medarbetarna har flyttat in under oktober och den 16 november blir det invigning av kontoret. Det blir mingel med befintliga och nya kunder där Bjerking tar tillfället i akt och berättar om den kompetens de kan erbjuda företagen i Luleå och övriga Norrbotten. 


Bjerking öppnar nytt kontor i centrala Luleå. Kontoret ligger i Södra hamn på Småbåtsgatan 7. De sex första medarbetarna har flyttat in under oktober och den 16 november blir det invigning av kontoret. Det blir mingel med befintliga och nya kunder där Bjerking tar tillfället i akt och berättar om den kompetens de kan erbjuda företagen i Luleå och övriga Norrbotten. 

Bjerking har haft medarbetare i Luleå sedan 2018 och de senaste åren har de varit inhyrda hos en samarbetspartner. Nu är det dags att öppna ett eget kontor eftersom verksamheten norröver växer. På plats finns nu sex medarbetare. Här finns redan kompetens inom träkonstruktion och järnväg samt två nyligen anställda geotekniker som förstärker teamet. Planen är att ha 20–25 medarbetare på plats om 2–3 år.

Bjerking har varit involverade i ett flertal olika projekt i Norrbotten under året, däribland en trafikutredning i Sunderbyn och nu är de i uppstarten av en dagvattenutredning för Uddebo i Luleå företagspark. Bjerking är också involverade i järnvägsprojekt.

Vi är med och stöttar i uppdrag där vår del handlar om järnvägs- och logistiklösningar, berättar Joakim Matti, enhetschef järnväg. Det är roligt att vi får möjlighet att bidra till den industrisatsning som sker i regionen.

Bjerking berättade i början av året om sina planer på en nationell expansion och att de vill växa med nya kontor i både Västsverige och Norra Sverige. Att företaget nu öppnar ett kontor i Luleå är ett bevis på att planerna ligger fast. Den 16 november öppnar Bjerking dörrarna till nya kontoret för befintliga och potentiella kunder och partners i Norrbotten.

Vi bjuder på lunch och ett par föredrag kring träkonstruktion och geoteknik, säger Joakim Matti. Bjerkings vd Anders Wärefors och andra personer från företagets ledning kommer också vara på plats förutom vi som arbetar här i Luleå. Det ska bli roligt att få visa upp vårt kontor och jag är säker på att vi kommer diskutera många spännande utvecklingsprojekt för den del av landet där framtidstron bara ökar och ökar, Norrbotten.

Är du intresserad av att delta vid invigningen, kontakta Joakim Matti, enhetschef i Luleå.