Bjerking logotyp

Träffa Bjerkings specialister på Business Arena

Om du planerar att besöka Business Arena på Waterfront 20 - 21 september har du möjlighet att träffa specialister från Bjerking och prata om klimatanpassning, energifrågor, återbruk, träkonstruktion med mera.


De som besöker Business Arena den 20 - 21 september har i år möjlighet att träffa Bjerkings specialister på plats för att prata om klimatanpassning, energifrågor, återbruk, träkonstruktion och mycket annat.

Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har Bjerking en egen klimatfond och det är därför de har tagit fram hållbarhetslöften för sina olika tjänsteområden.

Bjerking tar med sig ett antal specialister till Business Arena för att dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Hur vi kan klimatanpassa våra kommuner och fastigheter? Hur ska vi prioritera vid energieffektivisering? Hur kommer vi i gång med återbruk i våra projekt? Är träbyggande bäst för vårt projekt? Bjerkings specialister kan ge svar på alla dessa frågor.

Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det att få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt? frågar sig Lena Furuhovde, Marknads- och utvecklingschef på Bjerking.

För att nå längre måste vi våga arbeta tillsammans med andra, ingen kan klara den här klimatutmaningen på egen hand.

På plats under dagarna finns även Bjerkings vice vd Tomas Engelbertsson. Han hoppas att han och kollegorna ska få möjlighet att föra en dialog med beställare, kunder och branschkollegor.

Business Arena är en bra mötesplats för att träffa människor i fastighetsbranschen. Tidigare har Bjerking varit representerade av affärsområdesansvariga och marknadschefer men i år tar vi med ett antal specialister för att bjuda på kunskap, råd och tips direkt i vår monter på mässan. 

Vi hoppas förstås på många spännande dialoger kring de här viktiga framtidsfrågorna som faktiskt är avgörande för om vi ska klara klimatomställningen.

Se hela bemanningen i Bjerkings monter här