Bjerking logotyp

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte miljö- och hållbarhetssamordning

Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. De har för avsikt att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag år 2024. Nu är det fjortonde hållbarhetslöftet lanserat och handlar om miljö- och hållbarhetssamordning.


Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag år 2024. Nu är det sextonde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för tjänsteområde miljö- och hållbarhetssamordning.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar de ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det sextonde hållbarhetslöftet, som handlar om att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller miljö- och hållbarhetssamordning.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet i en workshop. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos teamets medarbetare ett varv till.

Nu släpper alltså Bjerking löftet för miljö- och hållbarhetssamordning med de hållbarhets-aspekter som företagets miljö- och hållbarhetssamordnare kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om hållbarhet i byggprojektets alla skeden. Ofta ska också projektet avslutas med en certifiering. Men det handlar även om kunskapsspridning och kompetensutveckling.

Det handlar ofta om en balansgång i dessa projekt, säger Elin Henriksson, miljö- och hållbarhetssamordnare på Bjerking. Vi måste hitta rätt balans mellan hur vi stöttar beställaren i att nå projektets redan uppsatta hållbarhetsmål, och vår syn på eventuell möjlighet att höja ambitionsnivån.

Ett strukturerat hållbarhetsarbete ökar värdet på fastigheter och områden samt möjliggör grön finansiering till bättre villkor och minskade driftkostnader. Bjerkings digitala plattform underlättar samverkan mellan olika kompetenser vilket i sin tur förbättrar lagandan och skapar högre engagemang. Bjerking arbetar också alltid i team om minst två medarbetare för att säkerställa kontinuitet och kunskapsutbyte inom projekten.

Dialogen med beställaren är viktig och vi ser att möjligheterna till hållbara projekt är större desto tidigare vi kommer in i bilden. På så sätt kan också ofta kostnaden bli lägre.

 

Se alla hållbarhetslöften på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloften