Bjerking logotyp

Bjerking erbjuder klimatnytta genom betonganalyser

Bjerking erbjuder betonganalyser på det egna jord-, berg- och betonglabbet i Uppsala. Vid sidan av de jord- och berganalyser företaget tidigare levererat erbjuder de nu även betonganalyser för att bidra till klimatnytta.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har utvidgat sin tjänsteportfölj och erbjuder betonganalyser på det egna jord-, berg- och betonglabbet i Uppsala. Vid sidan av de jord- och berganalyser företaget tidigare levererat erbjuder de nu även betonganalyser för att bidra till klimatnytta.

Betong utgör en stor andel av byggsektorns utsläpp och här finns mycket att göra för att minska branschens klimatpåverkan. För att möta det här behovet har Bjerking under våren utvecklat sitt labb för att kunna hantera betonganalyser. Bjerking erbjuder nu tjänsten betonganalyser som går ut på att utvärdera kvalitet, livslängd och återbruksmöjligheter för betong. 

Vi är ett av några få företag som kan göra den här typen av analyser, berättar Maria Nylander, hållbarhetsstrateg på Bjerking. Vi jobbar för en hållbar byggbransch och letar därför tjänster som kan hjälpa våra kunder att bli ännu mer hållbara.


Genom att analysera betongens karbonatiseringsprocess, som innebär att betongen naturligt binder in koldioxid från atmosfären, kan de beräkna betongens nytta både som koldioxidsänka under sin livslängd och som krossad betong vid rivning. Karbonatiseringen går att skynda på genom olika åtgärder och den potentiella klimatnyttan är hög. Det är också viktigt att analysera karbonatiseringen för att utvärdera en konstruktions kvarvarande livslängd. 

De här analyserna är vårt första steg i vad vi kommer att erbjuda våra kunder, berättar Maria Nylander. Framöver kommer vi även erbjuda våra kunder strategisk rådgivning kring hur de kan minska klimatpåverkan från betong i både befintligt och nytt bestånd.

Läs mer: bjerking.se/betonganalyser