Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal om tekniska konsulter med Partille kommun

Bjerking har vunnit ett ramavtal för Partille kommun rörande tekniska konsulter. Avtalet undertecknades i månadsskiftet maj/juni och sträcker sig över två år.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har vunnit ett ramavtal för Partille kommun rörande tekniska konsulter. Avtalet undertecknades i månadsskiftet maj/juni och sträcker sig över två år.

Bjerking har skrivit ett ramavtal med Partille kommun rörande tekniska konsulter. Avtalet omfattar bland annat kompetenser för dricksvatten, dagvatten och spillvatten, el/belysning, trafik, byggnadsverk och konstruktion, buller, vibration, landskap miljö samt bergteknik, geoteknik och hydrologi.

I februari presenterade Bjerking planerna på en nationell expansion. Under året planerar företaget att starta kontor i såväl Västsverige som i Luleå. Denna expansion kommer underlätta för Bjerking att ta del i de industriprojekt och den gröna omställning som sker i exempelvis den västra delen av landet.

Det är perfekt att vi får det här ramavtalet med Partille kommun nu, säger Lennart Zetterlund, Affärsområdeschef på Bjerking. Med detta avtal och förhoppningsvis fler framöver skapar vi en bra grund för etableringen i Västsverige.

Valet av Bjerking som en av fem företag som får detta ramavtal baserades på en skattning av pris och presentationen av referensuppdrag. Ytterligare krav var dokumenterat kvalitets- och miljöledningsarbete.

Vi har många fina referensuppdrag när det gäller den här typen av tjänster, säger Lennart Zetterlund. Är det något vi är extra bra på så är det kommunala stadsutvecklingsprojekt och vi har exempelvis gjort liknande projekt i området Rosendal för Uppsala kommun och i Ursvik för Sundbybergs kommun.