Bjerking logotyp

Bjerking gör trafikutredning för Luleå kommun

Bjerking har fått i uppdrag att genomföra en trafik- och bullerutredning i Sunderbyn på uppdrag åt Luleå kommun.


Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag att genomföra en trafik- och bullerutredning i Sunderbyn på uppdrag åt Luleå kommun. 

Kommunen ser över möjligheterna att genomföra detaljplaner för Sunderbyn och har tagit in Bjerking för att genomföra en trafik- och bullerutredning i området. Utredningen ska bidra till en optimal trafiklösning i aktuellt område samt ett trafiksäkert resande till och från orten.

Det är jättespännande att vi får genomföra detta uppdrag, berättar Jan Pons, uppdragsansvarig och ansvarig akustiker i uppdraget. Det är extra roligt att få göra det just för Luleå kommun. Bjerking har ju funnits i Luleå ett tag och vi planerar att öppna ett eget kontor på plats inom kort. 

Arbetet omfattar även en bullerutredning för att klargöra hur ett genomförande av detaljplanen skulle kunna påverka boenden i närliggande områden sett till trafik och verksamheter.

Förutom att Luleå kommun uppskattar att vi finns på plats i Luleå har de nog valt oss för detta uppdrag baserat på det faktum att vi kan erbjuda en bred kompetens och erfarenhet, säger Jan Pons. Vi har nyligen genomfört liknande projekt i exempelvis Salems kommun samt i Norrtälje kommun.