Bjerking logotyp

Bjerking projekterar ny delsträcka av Ostlänken

Bjerking ska projektera en ny del av Ostlänken som kallas Kolmårdsentreprenaden. COWI har anlitat Bjerking som underkonsult i detta uppdrag för Trafikverket. Sträckan mellan Stavsjö och Loddby i Norrköpings kommun omfattar en lång järnvägstunnel och här kommer Bjerkings kompetens inom bergteknik med mera väl till pass.


Bjerking ska projektera en ny del av Ostlänken som kallas Kolmårdsentreprenaden. Det är COWI som anlitat Bjerking som underkonsult i detta uppdrag med Trafikverket som beställare. Sträckan mellan Stavsjö och Loddby i Norrköpings kommun kommer bland annat att ha en lång järnvägstunnel och här kommer Bjerkings kompetens inom geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och mätteknik att komma väl till pass.

Bjerking ska, som underkonsult till COWI, ansvara för projekteringen av Kolmårdsentreprenaden som är en ny delsträcka i Ostlänken. Bjerkings kompetens inom geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och mätteknik är viktig för uppdraget.

Ostlänken är ett projekt för utbyggnad av nya stambanor för tåg som kan gå upp till 250 km/h. Delsträckan mellan Stavsjö och Loddby i Norrköpings kommun innehåller flera utmanande delar. Den åtta kilometer långa tunneln under Kolmården kommer att bli Sveriges näst längsta järnvägstunnel när den är klar. Till den projekteras en lång servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt. Längs med delsträckan ingår dessutom 10 broar däribland en 760 meter lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.

Vi är mycket glada över att vara en del i detta spännande projekt, säger Lennart Zetterlund, affärsområdeschef samhällsbyggnad och uppdragsansvarig på Bjerking. Geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och mätteknik är områden där vi har stor kompetens och erfarenhet. Med hjälp av vårt berglabb i Uppsala kommer vi också att kunna analysera så väl tidigare som nya prover i berget genom vilken järnvägstunneln ska dras.

I uppdraget ingår att hitta vägar att minimera projektets klimatpåverkan genom klimatsmarta tekniska lösningar och materialval. Från det beräknade klimatavtrycket i järnvägsplan fram till byggfasen, ska klimatpåverkan mätt i utsläpp av CO2 reduceras med 62 procent. Arbetet med delsträckan ska också utföras på ett sätt som innebär minimal störning och påverkan på naturen, från friluftsliv till vatten och naturmiljö, under anläggningsskedet.

Hållbarhetsfrågan är av största vikt för oss på Bjerking, berättar Lennart Zetterlund. Vi är i en process där vi förankrar konkreta hållbarhetslöften bland samtliga medarbetare. Detta gör att vi tillsammans med våra samarbetspartners kommer att kunna leverera en projektering med minsta möjliga påverkan på miljön.

 

Se även pressmeddelande från COWI