Bjerking logotyp

När Bjerking fyller 80 år blickar de inte bakåt utan framåt

Bjerking grundades i Uppsala 1943 av Sven-Erik Bjerking. Engagerade medarbetare som arbetar tillsammans var nyckeln till framgång enligt honom, så han överlät ägandet till medarbetarna. När Bjerking nu fyller 80 år blickar de inte bakåt utan framåt. Företaget står inför en nationell expansion. Men ägarformen består.


Bjerking grundades i Uppsala 1943 av Sven-Erik Bjerking. Engagerade medarbetare som arbetar tillsammans var nyckeln till framgång enligt honom och därför överlät han så småningom ägandet till medarbetarna. När Bjerking nu fyller 80 år blickar de inte bakåt utan framåt. Företaget står inför en nationell expansion. Men ägarformen består.

Bjerking har idag två större kontor, ett i Uppsala och ett i Stockholm, och planerar inom kort att etablera sig på två nya platser i landet, Västsverige och Norrbotten. Några medarbetare finns redan på plats i Luleå sedan en tid tillbaka och med uppstarten av den nya järnvägsenheten är rekryteringarna i gång.

Bjerkings medarbetare är övertygade om att ägarformen gör företaget unikt och det är med den filosofin de ska locka nya medarbetare, etablera sig på nya marknader och inom nya verksamhetsområden.

När konkurrenterna blir uppköpta, börsintroduceras eller slås samman med andra företag vill vi bygga vidare på den filosofi som präglat Bjerking i alla tider, tron på medarbetarna och deras vilja att utveckla företaget vi äger tillsammans. Hand i hand med detta går även tanken om att bidra till det hållbara samhället, säger Anders Wärefors vd för Bjerking.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av att arbeta hållbart. Hållbarhetsarbetet har bland annat resulterat i tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Med hjälp av dessa löften vill Bjerking hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Omtanke är ett viktigt ledord för medarbetarna på Bjerking.

Det finns en drivkraft på Bjerking att arbeta för en hållbar framtid, berättar Anders Wärefors. ”Framåt tillsammans med omtanke” är vårt varför och det vi tror på i ett större perspektiv. För att åstadkomma en förändring behöver vi arbeta tillsammans med både kunder och partners. Vi blir bättre och bättre på det men här tror jag att vi kan göra mycket mer framöver, alla i branschen! På Bjerking har vi ett brett tjänsteutbud och lång erfarenhet och nu är vi redo att expandera vår verksamhet till fler delar av landet för att vara en aktiv part i den gröna omställningen.