Bjerking logotyp

Bjerking vinner upphandling av husarkitekt för Roggeborgen

Bjerking har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av husarkitekt för Roggeborgen i Strängnäs. Petra Olerud får rollen som generalkonsult och med en utvald arbetsgrupp ansvarar hon för tjänster som rör byggnadsantikvariska frågor, konservering, landskapsarkitektur, konstruktion, VVS, el och inredningsarkitektur.


Teknikkonsultföretaget Bjerking har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av husarkitekt för Roggeborgen i Strängnäs. Restaureringsarkitekt Petra Olerud får rollen som generalkonsult och kommer tillsammans med ett team utvalda konsulter att erbjuda fastighetsverket tjänster som rör projektering, byggnadsantikvariska frågor, tekniska installationer, konservatorsuppdrag, inredning och landskapsarkitektur. Kontraktstiden för husarkitektavtalet är tre år med option på ytterligare sex år.

Teknikkonsulten Bjerking har för första gången vunnit en upphandling av rollen som husarkitekt. Det handlar om den historiska Roggeborgen, ett residens i Strängnäs från slutet av 1400-talet som uppfördes av biskop Kort Rogge. Det var där riksdagen hölls den 6 juni 1523 som valde Gustav Vasa till svensk kung.

Bjerkings restaureringsarkitekt Petra Olerud har lång erfarenhet av liknande uppdrag. Hon har tidigare bland annat arbetat med restaurering och hyresgästanpassning av kanslihuset i Visby för Uppsala universitet, Campus Gotland. Hon har ansvarat för projekteringsarbeten för Visby residens och arbetat med restaurering i ett flertal slott och kyrkor runt om i Sverige.

Som generalkonsult kommer Petra nu att leda arbetet för den grupp av konsulter som finns tillgängliga för Statens fastighetsverk. Det handlar om konsulter med roller och tjänster som byggnadsantikvarie, tekniska installationer, VVS och energi, konstruktion, landskapsarkitektur, ljusdesign, miljöteknik, brand- och riskhantering, sten- och målerikonservering, inredning samt ombyggnad och fastighetsförädling. Utöver resurser från Bjerking ingår även konsulter från Witte Sundell arkitektstudio och Prevecon i gruppen.

Det är ett inspirerande och hedrande uppdrag att förvalta vårt gemensamma kulturarv och det skall bli väldigt roligt att få göra det tillsammans med ett team av fantastiska medarbetare.