Bjerking logotyp

Bjerking i flertal projekt för att utveckla Främre Boländerna

Teknikkonsulten Bjerking driver ett antal projekt i samband med den första detaljplanen för Främre Boländerna, som ska bli en attraktiv stadsdel i Uppsala. Hållbar stadsutveckling står i fokus och Bjerking har rollen som strategisk rådgivare åt fastighetsägarna samt projektleder arbetet med detaljplanen för området.


Teknikkonsulten Bjerking driver just nu ett antal projekt i samband med framtagandet av den första detaljplanen för Främre Boländerna i Uppsala. Bjerking har rollen som strategisk rådgivare hos fastighetsägarna Stiffler Gruppen, Brf Kvoten och Nylunds pianofabrik. Bjerking agerar här som projektledare och stöd i arbetet för detaljplane-processen med relevanta tekniska utredningar. Det är Bjerkings förhoppning att kunna ta ansvar för en hållbar stadsutveckling tillsammans med kommunen och fastighetsägarna i området. Målet är att skapa en attraktiv stadsdel som kan stärka varumärket Uppsala.

Uppsala kommun har som mål att utveckla området Främre Boländerna, strax sydost om resecentrum. Området ses som en naturlig utveckling av Uppsalas innerstad och tanken är att här skapa en attraktiv plats för kontor och handel.

I samband med detaljplanearbetet har Bjerking fått i uppgift att stödja fastighetsägarna Stiffler Gruppen, Brf Kvoten och Nylunds pianofabrik. Det har inneburit exploateringsfrågor samt profilfrågor för området i stort samt för de enskilda fastighetsägarna. Bjerking har för Stiffler Gruppen även fått uppgiften att genomföra en geoteknisk och miljöteknisk undersökning samt gjort en klimatberäkning för masshantering.

I samarbete med det danska arkitektföretaget Bjarke Ingels Group (BIG) har Fredrik Lindberg som är grundare och vd för Stiffler Gruppen och Fredrik Frensborg, chef Strategisk utveckling på Bjerking tagit initiativ till en gemensam studieresa till Köpenhamn där fastighetsägarna i Främre Boländerna studerat olika goda exempel på stadsutveckling.

- Vi känner ett ansvar för Uppsala, säger Fredrik Frensborg, chef för Strategisk utveckling på Bjerking. Vi förstår hur viktigt det är för Uppsala att i Främre Boländerna skapa en attraktiv och hållbar stadsdel som kan bli en naturlig fortsättning på innerstaden och verka i samklang med stadens högt ställda klimat- och hållbarhetsmål.

- Bjerking är duktiga konsulter med mycket erfarenhet och jag känner mig trygg med att vi tillsammans kan ta ansvar för att utveckla den här stadsdelen till att bli attraktiv och gynnsam för Uppsala, säger Fredrik Lindberg, vd för Stiffler Gruppen.

Bjerking har även stöttat fastighetsägarna i Brf Kvoten och Pianofabriken i dialogen med kommunen under detaljplaneprocessen. Bjerkings konsult Björn Johansson har arbetat med Pianofabriken tidigare och har nu fått rollen som projektledare.

- Brf Kvotens historia är en del av Uppsalas industrihistoria och har inhyst ett flertal olika företag genom åren, berättar Björn Johansson. Vi på Bjerking har hjälpt dem med planering för att kunna stycka av delar av fastigheten för försäljning med byggrätt. Det finns extremt få platser med ett sådant läge som är obebyggda. Det här skulle kunna vara ett område för affärscentrum och kontor. Platsen är dessutom med sin närhet till andra Life Science-företag idealisk för läkemedelsindustrin. En tanke är att bygga de nya fastigheterna i trä. Det har gjorts olika förstudier och träbyggnader skulle vara lämpligt av hållbarhetsskäl.