Bjerking logotyp

Bjerking deltar på Building Sustainability 2021

Bjerking är på plats på Building Sustainability 2021. Vi deltar i en panel som diskuterar vikten av optimerad drift och förvaltning av befintliga byggnader där vi presenterar det nya digitala verktyget InCheck som förenklar hanteringen av mål och krav som rör bygg, anläggning och förvaltning.


Building Sustainability 2021, är Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande. Bjerking är på plats den 30 nov – 1 dec för att berätta om vad vi gör på detta område. Vår hållbarhetsspecialist Robert af Wetterstedt deltar dessutom i en panel som diskuterar vikten av optimerad drift och förvaltning av befintliga byggnader. Här kommer Robert att för första gången presentera det nya digitala verktyget InCheck som gör det enklare att hantera miljö och hållbarhetssamordning samt krav.

Det är Stockholm stad och Green Building Council som står bakom Buildning Sustainability 2021 och nu arrangeras konferensen för femte gången. Detta är Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande och pågår den 30 november till den 1 december på Stockholm Waterfront.

- På Bjerking integrerar vi hållbarhetsfrågorna i alla våra tjänster, säger Robert af Wetterstedt, därför känns det bra och riktigt att vi är med här och diskuterar hållbart samhällsbyggande.

I tre år har Robert arbetat med det digitala verktyget InCheck tillsammans med Ulf Bergvall på företaget Coresource solutions. Nu är det äntligen dags att presentera resultatet av samarbetet. InCheck är ett verktyg som hjälper till att hålla ordning på alla de mål och krav som rör förvaltning av byggnader. Det kan exempelvis handla om miljö, lagkrav, hållbarhet eller energianvändning. InCheck har också ett utbyggt ärendehanteringssystem och API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) finns för att integrera med andra system eller databaser. InCheck är anpassat för CoClass som är Svensk Byggtjänsts klassificeringssystem. Allt för att enkelt kunna hantera överföringen och bearbetningen av informationen.

- Vi erbjuder företag som arbetar med förvaltning av byggnader att sluta med word- och excelfiler fulla med data för att i stället arbeta med ett modernt digitalt verktyg anpassat för branschen, berättar Robert.

Tanken är att Bjerkings kunder framöver kommer att få tillgång till InCheck och verktyget kommer även att finnas till försäljning.

För att hantera efterfrågan på detta verktyg planerar Bjerking och Coresource bilda ett gemensamt marknadsbolag där Coresource formellt äger verktyget men Bjerking ansvarar för innehållet.

- Vi har redan nu några kunder som prövar lösningen, säger Robert och vi hoppas förstås att under konferensen kunna öka intresset och på så sätt kunna knyta till oss fler kunder.