Bjerking logotyp

Bjerking vinner ramavtal med Stockholmshem 

Bjerking har tecknat ett ramavtal med Stockholmshem som avser konsulttjänster inom byggnadskonstruktion för ny- och ombyggnadsprojekt av bostadsfastigheter. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.


Bjerking

 har tecknat ett ramavtal med Stockholmshem som avser konsulttjänster inom byggnadskonstruktion för ny- och ombyggnadsprojekt av bostadsfastigheter. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Stockholmshem är ett av Sveriges största bostadsföretag med över 

27 000 lägenheter och cirka 3 800 lokaler. Under våren 2021 har Stockholmshem genomfört en bred upphandling med syfte att knyta till sig fem kvalificerade konsultföretag inom byggnadskonstruktion genom ramavtal. Bjerking är ett av de konsultföretag som fått förtroendet.  

”Det är väldigt positivt att Stockholmshem premierar och ställer krav på övergripande hållbarhetskompetens och erfarenhet av träbyggande i sina upphandlingar”, 

säger Rickard Lundberg Affärsområdeschef på Bjerking för Hus & Installation.  

Bjerking

 vill arbeta med beställare som värdesätter hållbart byggande. Vi har goda samarbeten med flera andra stora aktörer, bland annat bidrar vi med flera olika tjänster vid den pågående byggnationen av Cederhusen i Hagastaden i Stockholm. 

”Vi är väldigt glada över det förtroende som Stockholmshem gett oss i och med detta ramavtal. Som allmännyttigt företag spelar Stockholmshem en viktig roll för att utveckla hållbart byggande. Här kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet”, 

säger Rickard.