Bjerking logotyp

Bjerking på 2:a plats i Teknikdygnets ranking

Bjerking på andra plats när medarbetare rankar sin arbetsgivare i Teknikdygnets undersökning.


Bjerking på andra plats när medarbetare rankar sin arbetsgivare i Teknikdygnets undersökning.

Norconsult kom på 1:a plats tätt följt av Bjerking, och Reiljers kom på tredje plats. Det visar Teknikdygnets undersökning som genomfördes kring årsskiftet. Totalt svarade 522 personer på fyra frågor som de rankade på en skala 1-10:

  • Hur bra upplever du att din arbetsgivare är?
  • Har du förtroende för din VD och ledningsgrupp?
  • Har ditt bolag en bra personalpolitik?
  • Skulle du rekommendera någon annan i branschen att arbeta på ditt bolag?

”Ett bolag som tar hand om sina anställdas välmående, där jag känner mig inkluderad” är en kommentar från en av Bjerkings medarbetare.

Anders Wärefors, VD på Bjerking säger:
”Jätteroligt att Norconsult och Bjerking hamnade i topp! Vi är båda medarbetarägda företag och hos oss där alla erbjuds delägarskap för det med sig att vi har en öppen och varm företagskultur med ett stort engagemang hos medarbetarna.”

till artikeln

till Teknikdygnets intervju med Anders