Bjerking logotyp

Beviljade forskningsmedel till hållbar stadsutveckling

Vårt projekt ”Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter – fallstudier och framtagande av strategier” har fått beviljade medel från forskningsstiftelsen Arkus.


Vårt projekt ”Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter – fallstudier och framtagande av strategier” har fått beviljade medel från forskningsstiftelsen 

Arkus.  

Bakom projektet står arbetsgruppen inom Uppsala Klimatprotokoll - Hållbar Stadsdelsutveckling, där Bjerking tillsammans med White, Krook & Tjäder, Sportfastigheter, STUNS/SLU och S:t Eriks AB ingår.

Samtidigt som klimatarbetet accelererar saknas det ofta en kritisk analys och uppföljning av reella effektiviseringsvinster i praktiken för att verkligen kunna återanvända och skala upp lösningar.

 

Genom 

jämförande analyser på stadsdels- och kvartersnivå hoppas vi kunna formulera ett kunskapsunderlag för att identifiera vilka planeringstrategier som leder till lägst klimatpåverkan per capita i framtida bostadsområden. 

ZOOM 21 är namnet på 

Arkus utlysning för rumslig planering och utformning av livsmiljöer med fokus på socialt, klimatsmart och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande i stadsdels-, kvartersskala. Här ser Arkus behov av tre inriktningar för kunskapsbyggande:  
  • Analys av nuläge och historik

     
  • Behov och idéer inför framtiden

     
  • Nya arbetssätt, metoder och verktyg

     

Utlysningen riktades mot samverkande grupper av praktiker och forskare

 och efter en bedömning av 29 ansökningar och har de valt att stötta 6 projekt. 

Läs mer om de övriga projekten i Arkus pressmeddelande