Bjerking logotyp

Bjerking tecknar ramavtal med Swedavia

Bjerking tecknar ramavtal med Swedavia inom fyra olika projekteringsområden


Bjerking har under många år levererat tjänster för Swedavia inom bland annat Projektledning och Mätteknik och har nu även tecknat ramavtal för projektering inom fyra olika teknikområden. Områdena är 1) Konstruktion, 2) Mark, VA och Geoteknisk konstruktion, 3) VVS, Sprinkler, Kyl och Styr, 4) El, Tele, Data, Elkraft och Brandlarm. Avtalet som startar 20-09-01 gäller för Arlanda och är skrivet på 3 + 1 + 1 år. Avtalet inkluderar även tjänster inom CAD/BIM.

– Vi är glada och stolta över det utökade förtroendet att få leverera projekteringstjänster till Swedavia i större utsträckning än tidigare och ser fram emot att få bidra med vår kompetens i deras Arlanda-projekt! säger Tomas Engelbertsson, vice VD och Bjerkings ombud.


Tomas Engelbertsson