Möt oss i Almedalen

Under årets Almedalsvecka (v. 27) finns det tillfälle att ta del av många spännande seminarium. När det gäller samhällsbyggnad finns vi med vid ett antal tillfällen. Läs mer om dessa nedan.

Småstad blir storstad blir megastad. Hur mycket klarar planeten?

Nina Rydén, enhetschef Landskapsarkitektur på Bjerking, är med och resonerar kring bland annat hur vi kombinerar naturvärden med smart, innovativt stadsbyggande.

Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer?

2 juli 2019 kl 09:00 -11.00, Uppsala kommuns scen vid Donners plats 6.

--

Hållbar företagsamhet – så fungerar det

Anders Wärefors, VD Bjerking, deltar på Handelskammaren i Uppsalas seminarium i Almedalen.

Över 50 procent av världens befolkning bor idag i städer och står för 70 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Hållbara städer måste byggas i samverkan mellan kommun och näringsliv. Hur kan man göra så fler går åt samma håll?

Tisdag 2 juli kl 12:00 – 12.45, Uppsala kommuns arena, Donners plats 6.

--

Anna Löfmarck, samhällsanalytiker Bjerking, deltar i ett par seminarier på Gröna Städers arena.  

Flera städer i Sverige växer kraftigt, i synnerhet i Mälardalsområdet. Vilka krav och utmaningar innebär större exploateringar när det kommer till att växa både snabbt och hållbart utifrån alla dimensioner? Hur kan pusslet med bostäder, arbetsplatser och pendling hållas ihop i en växande region?

3/7 2019 15:15 - 16:00, Arenan för Gröna Städer, Tage Cervins gata 5

Länk till programmet

Hur gör vi sjöfarten till en lösning på klimatfrågan?

Sjöfarten har en viktig roll att spela om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt har detta transportslag getts litet politiskt intresse och många av de styrande regelverken behöver uppdateras. Hur kan politiska beslut bidra till att sjöfarten blir en lösning på klimatfrågan?

3/7 2019 16:15 - 17:00, Arenan för Gröna Städer, Tage Cervins gata 5

--

Hållbar stadsutveckling på riktigt?

Robert Af Wetterstedt, senior miljörådgivare Bjerking, kommer att prata hos Sweden Green Building Council (SGBC). Ett samtal som Peter Alestig nyhetschef på SvD Näringsliv leder.


Att åstadkomma hållbar stadsutveckling är en stor utmaning. Utmaningarna handlar om att sätta rätt mål, genomföra rätt åtgärder och att säkerställa att allt blir verklighet genom den långa tid det tar från idé till färdigbyggt område. Många är involverade och därför är processtyrningen central.

4 juli kl 10:00-11:00, Skanskas trädgård, Rostockergränd 4

Senast publicerad: 2019-06-28