Mätsäsongen för radon börjar idag

Har du koll på radon? Mätsäsongen för radon börjar idag!

På Bjerking kan vi hjälpa dig med långtidsmätning, korttidsmätning och uppföljande mätningar med registrerande mätinstrument. Vi arbetar med både bostäder (villor och flerbostadshus) och arbetsplatser.  Det är viktigt att ta fram en representativ mätstrategi för arbetsplatser och vi kan hjälpa dig med att tillämpa de nya föreskrifterna om radon på arbetsplatser. Vi har sakkunniga inom mätning, riskutvärdering, utredning, åtgärder och konstruktion.

Läs mer om våra radontjänster här

Senast publicerad: 2019-10-01