Många vill, få har börjat – varför bygger vi inte mer i trä?

Trots minskad klimatpåverkan, kortare byggtid och tillgången till lokal råvara byggs endast var tionde större byggnad med trästomme. Vad beror det på och hur röjer vi hindren för snabbare utvecklingstakt? Tillsammans med dig och några av branschens ledande experter, utforskar vi framtiden för träbyggnation och drar lärdomar från nyligen genomförda projekt.

När: 26 november kl 08:00 – 09:30, frukost finns från 07:45
Här: Bjerking, Hornsgatan 174, StockholmModerator: Frida Tjernberg, Bjerking

08:00
Magasin X: Kontorsbyggnad med trästomme

Projektet Magasin X – den nya stora kontorsbyggnaden i Uppsala – är en spännande berättelse om ett projekt som ursprungligen projekterades för stål och betong, men där strategin ändrades till trästomme.

Deltagare:
Jonas Wahlström, Vasakronan
Anders Tväråna, White Arkitekter
Björn Johanson, Bjerking
Niklas Stenlund, Bjerking


08:45
Utmaningar och möjligheter – så bygger vi mer i trä!

Efterfrågan och intresset ökar snabbt, men trots en mångfald av fördelar som modern träbyggnation erbjuder är det fortfarande få stora fastigheter som uppförs med trästomme. Vad väntar vi på, var finns hindren och hur tar vi oss över dem? En panel med Sverige främsta experter delar med sig av sina insikter och spaningar.

Deltagare:
Mathias Fridholm, Svenskt Trä
Linda Camara, Tengbom
Jessika Szyber, Stora Enso
Eric Borgström, Bjerking

Välkommen!

Senast publicerad: 2019-11-11