Kvarteret Kronan 1, hus 2

Kvarteret Kronan består av tre fastigheter som ligger inramade mellan Tallgatan, Prästgårdsgatan, Ekensbergsvägen och Sturegatan i centrala Sundbyberg.

Här utvecklar Vasakronan kontor, handel och garage. Sammanlagt byggs 40 000 kvadratmeter och en av hyresgästerna är Skatteverket. Hela byggnationen beräknas vara klar i slutet av 2021. Det blir totalt tre huskroppar, varav två blir nybyggda och en blir nyrenoverad.

Bjerking har i uppdrag att ta projekteringen för K och VVS samt Styr i bygghandlingsskedet för ombyggnationen av hus 2, den röda tegelbyggnaden som syns i bakgrunden på bilden.

Mer information om Nya Kronan finns här: vasakronan.se/projekt/nya-kronan/

Senast publicerad: 2020-04-01