Idag startar mätsäsongen för radon

Har du mätt radon i din bostad? Vet du vilken radonhalt du exponeras för på din arbetsplats? Radon är en radioaktiv gas som är vanligt förekommande i vårt land. Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Det är viktigt att mäta i syfte att sanera eventuella förhöjda halter.

På Bjerking kan vi hjälpa dig med långtidsmätning, korttidsmätning, framtagning av en mätstrategi för din arbetsplats samt hjälpa dig med tolkning av mätresultat, riskutvärdering, utredning och förslag på åtgärder.

Senast publicerad: 2018-10-01