Hovstallängen.jpg

Hovstallängen Uppsala

Hovstallängen på Kungsängsgatan i centrala Uppsala ska bli ett vårdboende av hög kvalitet.

Bjerking konstruktion har haft uppdraget att ta fram konstruktionshandlingar för källare och grundkonstruktion. Man har även tagit fram kompletteringsdetaljer till stommen, terrass och takdetaljer.

 
Projekteringen har skett i 3D, vilket dels underlättat samordningen med övriga discipliner men det har också används för att få mer exakta mängder.

 - Som exempel har vi genererat stoppslagningsnivåerna för pålarna efter borrpunkterna. På så sätt fick vi en teoretisk längd för varje påle vilket visade sig stämma bra mot verkligheten, säger Fredrik Kjellström, konstruktör på Bjerking.

 Grundläggningen har skett med stoppslagna betongpålar, vilket är lite ovanligt för området då det är 45 meter lera där det är som djupast.

 - Garaget kommer sitta ihop med de tre etapperna av bostäder som kommer byggas på samma tomt. Så för att undvika rörelser grundläggs alla byggnader på samma sätt, säger Fredrik Kjellström.

 Avdelningar och kompetenser som medverkar i projektet från Bjerking är inom konstruktion, miljö och geoteknik, ventilation, rör samt omgivningskontroll-vibrationer.

Beställare är Skanska och byggnationen beräknas stå klar under 2016.

Senast publicerad: 2015-03-05