Hamnträdgården i Norrtälje

Bjerking genomförde under 2013-2014 miljö- och geotekniska markundersökningar i Norrtälje Hamn inför Norrtälje kommuns exploatering av området. Ett av 11 delområden var Åberg Handelsträdgård på f d fastighet Brännäset 4 och 6.

Detaljplanen gick igenom 2017 och JM AB ska uppföra två byggnader med bostadsrätter inom det nya kvarteret Hamnträdgården.

Handelsträdgården har bestått av en butikslokal, flera växthus och friland och därtill en villa som användes som bostadshus. Uppvärmning av lokalerna och växthusen har skett genom oljeeldning med tillhörande förrådstank utomhus och oljecistern i källaren. Föroreningar som hittades vid miljöundersökningarna var bl a metaller, olja, PCB och, mer specifikt för detta område, rester av bekämpningsmedel, exempelvis DDT.  Inte oväntat efter ca 100 år av verksamhet med handelsträdgård!

Bjerking har agerat saneringsstöd och ansvarat för miljökontroll i samband med efterbehandlingen som utfördes genom grävsanering under 2018. Miljökontoret har nu godkänt saneringen och JM AB kan komma vidare med byggnationen!

JM har en illustrativ film över Hamnträdgården och Norrtälje Hamn längst ner på sidan https://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/norrtalje1/norrtalje-hamn/hamntradgarden-1/

Bild: JM

Senast publicerad: 2019-02-13