Fokus på radon - välkommen!

Hur tätt ska man bygga mot marken för att minimera inträngning av den radioaktiva gasen in i inomhusmiljön? Markens förutsättningar styr i de flesta fall om en byggnad ska uppföras radonsskyddat eller radonsäkert.

Målet är att leva upp till Boverkets krav på max 200 becquerel per kubikmeter. Myndigheten säger att en byggnad bör göras så lufttät som möjligt mot marken. Hur tätt ska det byggas mot marken och till vilka kostnader? Överdriver vi med förebyggande åtgärder i vissa sammanhang? Det pågår också en trend inom byggbranschen för certifiering av olika byggnader med ambitionsnivå att nå även lägre radonhalter i inomhusmiljöer. Är det rimliga nivåer som är satta och når vi de lägre radonhalterna om man bygger radonsäkert?


På frukostseminariet berättar Pär Gertz och Kirlna Skeppström mer om förebyggande åtgärder för radon och kopplingen till strålskydd.

När: Tisdag 10 mars kl 08:00 – 09:00, frukost finns från 07:45
Här: Bjerking, Hornsgatan 174, Stockholm


När: Onsdag 11 mars kl 08:00 – 09:00, frukost finns från 07:45
Här: Bjerking, Strandbodgatan 1, Uppsala

Anmäl dig HÄR
Välkommen!

 

 

 

Senast publicerad: 2020-01-14