Flaskpost för framtiden

Som en del av ett omfattande förbättringsprojekt för gångstråket Hornstull-Telefonplan är nu gångtunneln vid Liljeholmen ljussatt av våra ljusdesigners Linda Benderius och Pontus Karlsson.

Konstverket ”Flaskpost för framtiden” är skapat av elever i klass 1-3 från Sjöviksskolan.  (Läs mer här: "Elevernas konstverk pryder tunnel i Liljeholmen")

”Utmaningen med projektet var att skapa en hållbar och långsiktig lösning då kravet från beställaren var att armaturerna ska vara lättåtkomliga för drift och underhåll. Det i sin tur gjorde att utmaningen ljusmässigt blev att få till en jämn belysning av glaskonsten som framhäver bilden och inte förvanskar denna. För att hitta bästa lösning för att uppfylla båda dessa krav började vi designprocessen med att bygga upp en modell som vi testade belysningsprincipen på, så detta har varit ett fullskaleprojekt redan från start.” säger Linda Benderius och Pontus Karlsson.

Slutkund: Stockholm Stad

Senast publicerad: 2020-05-29