BoKlok utvidgar samarbete med Bjerking

Enheterna VVS & styr samt El & tele har fått förtroendet att sköta installationsprojekteringen av BoKloks fastighetsprojekt. Det nya avtalet innebär en utvidgning av samarbetet.

Bjerking har tidigare tagit fram konceptritningar för BoKloks lägenheter, men projekterar nu hela systemet från undercentralen, inklusive kulvertering av media till lägenheterna.

- Vi har tidigare delat uppdragen med flera olika konsulter men kommer framöver att sköta installationsprojekteringar på egen hand. Det känns verkligen jättekul att vi har fått det förtroendet, säger Fredrik Elvén, avdelningschef på Bjerking VVS & styr.

Omfattningen beräknas bli 40-50 projekt årligen.

 Bilder: BoKlok

Senast publicerad: 2017-10-30