Bjerkings träkonstruktioner - en del av världsutställningen i Dubai 2020

Bjerkings träkonstruktörer har fått ett drömuppdrag. De ska skapa en byggnad som blir helt unik i sitt slag i världen. Den ska byggas i Dubai, av svenskt trä och vara en del av världsutställningen World Expo 2020.

Bjerkings uppdrag är själva träkonstruktionen i den svenska paviljongen men även arbetet med akustiken och fuktsäkerheten i byggnationen. Uppdraget är ett samarbete med Alessandro Ripellino Arkitekter och startade genom en tävling som regeringen initierade. Det skulle vara ett innovativt förslag till en paviljong och dess utställning ska bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar. 

- Det är oerhört roligt och en stor utmaning för Bjerking att få bistå med själva fundamentet i den svenska paviljongen. Det är en helt unik träkonstruktion som visar Sverige från sin bästa sida, säger Niklas Stenlund, träkonstruktör Bjerking.

Byggnaden är unik i sitt slag. När det gäller själva konstruktionen av byggnaden är det stort fokus på bärighet då huvuddelen av byggnaden är nio meter över mark på stolpar av rundvirke. Målet är att omvandla skogens symbolik till arkitektur och utställning, och skapa en svensk och spektakulär upplevelse av skogens storhet. De olika rumstyperna är inspirerade av skogens vrår med gläntor, kojor och trädkronor. Byggnaden kommer att stå i ca 1,5 år och därefter kommer den att säljas vidare.

Kontakt:

Niklas Stenlund, Träkonstruktör, 010-211 81 79.

Om världsutställningen (World Expo 2020)

World Expo 2020 Dubai är en världsutställning som kommer att hållas i Dubai mellan 20 oktober 2020 och 10 april 2021. Det är första gången en världsutställning hålls i Mellanöstern eller Nordafrika (MENA). Med omkring 25 miljoner förväntade besökare kommer Expo 2020 också vara en plattform för spridandet av en positiv Sverigebild, som kan locka besökare och investeringar till Sverige. Expo 2020 har temat ”Connecting Minds, Creating the Future”. Utställningen kommer att ha tre tematiska huvudområden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen kommer att vara placerad i hållbarhetsområdet och ha en total tomtstorlek på 2170 kvm.

Läs mer här

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/varldsutstallningen-expo-2020-i-dubai/

https://www.expo2020dubai.com/en 

http://meltwater.pressify.io/publications/5c0780018862a70e002ce03b?pressmeddelanden

Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Senast publicerad: 2019-05-09