Bjerking sätter pengar på hållbarhet

Bjerking har tagit fram en metod för att räkna på och visualisera hållbar samhällsbyggnad. Detta underlag ger en solid analysgrund för den fortsatta samhällsbyggnadsprocessen och säkerställer att hållbarhetsaspekten blir ett fundament genom hela projekt.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar Bjerkings arbete, men ofta är det svårt att sätta en prislapp på hållbarhetsaspekter i olika projekt. Att kunna genomföra en komplex analys där flera aspekter än de traditionella vägs in gör det möjligt att skapa ett mer omfattande och djupgående underlag för det fortsatta arbetet. Ambitionen är att knyta ihop utredningar som gjorts av ingenjörer, biologer, kulturgeografer, sociologer eller nationalekonomer till en begriplig och samlad helhet. Frågor som rör ekologisk och social hållbarhet blir på så sätt en naturlig del av den huvudsakliga kalkylen istället för att bli frågor som behandlas i sidospår.

Bjerkings analysmetod innefattar just att värdesätta mjuka värden som social och ekologisk hållbarhet i samma kalkyl som den vanliga ekonomin. Till hjälp finns en egenutvecklad analysplattform och en metod för att kunna kvantifiera, gruppera, visualisera och beskriva olika samhällseffekter tidigt i ett projekt.

- Vi ser värdet av att försöka göra våra analyser så begripliga och lättförståeliga som möjligt. Vi vänder oss till beslutsfattare, politiker och andra, som rimligtvis inte kan ha detaljkunskap om alla enskilda områden men som behöver ett faktabaserat och tydligt underlag som hjälper dem att fatta välinformerade och grundade beslut, säger Anna Löfmarck, samhällsanalytiker på Bjerking.

Projekt där analysmetod kan användas är exempelvis:

  1. Samhällsekonomi vid olika miljöåtgärder
  2. Visionsarbete och scenariobyggande
  3. Underlag till översiktsplaner och strategidokument för kommuner och regioner
  4. Planering/utredning av hållbar infrastruktur och samhällsbyggande i förhållande till framtida demografi, arbetsliv, pendling, miljö och social hållbarhet

 

För mer information:

Anna Löfmarck, samhällsanalytiker Bjerking. 010-211 84 48.
Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef Bjerking. 010-211 80 25.

Senast publicerad: 2019-05-21