Bjerking rekryterar affärsområdeschef från NCC

Lena kommer närmast från NCC där hon haft rollen som marknadschef på Marknad- och Affärsutveckling Division Infrastruktur. Hon har varit på NCC de senaste nio åren.

 På Bjerking blir hon chef för affärsområde Infrastruktur i Stockholm. Ett affärsområde som omfattar tjänster som geo och berg, gata, väg, VA, landskapsarkitektur och exteriör belysning.

På frågan om varför Lena valde Bjerking svarar hon så här: 

- Bjerkings företagskultur och starka värderingar var redan i det första mötet mycket tilltalande. Att nu också få möjlighet att bidra, inom affärsområdet infrastruktur, med min kunskap och erfarenhet till företagets resa mot de höga mål som är satta känns fantastiskt. Här ger vi de växande städerna, men också landsbygden, grundförutsättningarna för människor att leva och trivas.

På Bjerking är hon efterlängtad. Affärsområdet är nybildat även om verksamheten i enheterna har funnits under många år.

- Att ha Lena på plats som chef för det här betydelsefulla affärsområdet känns otroligt stimulerande och bra. Lena har den erfarenhet och det kontaktnät som behövs för att vara framgångsrik i rollen. Vi känner en stark tilltro till att hon kommer att passa bra in i vår företagskultur och är övertygade om att hon kommer att bidra mycket både i affärsområdet och i ledningsarbetet säger Anders Wärefors, vd.

Lena är sedan i mitten på november på plats i sin nya roll.

För mer info:

Anders Wärefors
vd
010-211 80 02
anders.warefors@bjerking.se

Presskontakt:

Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef
010-211 80 25
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@bjerking.se

 

Senast publicerad: 2017-12-04