Bjerking med och restaurerar världsarvet Skogskrematoriet

I senaste arkitekten intervjuas HOS arkitekter om restaureringen av världsarvet Skogskrematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Bjerking är underkonsult i det här spännande och hedrande uppdraget. Foto: Jonas Malmström

På Landskap tar vi fram handlingar för att återskapa Gunnar Asplunds genomtänkta gårdar och miljön runt om krematoriet. El & Tele arbetar med interiör och exteriör belysning samt alla övriga elinstallationer. Originalarmaturer för belysning kommer nytillverkas enligt Asplunds ritningar. VA projekterar vatten och avlopp samt dagvattenhantering för lokalt omhändertagande. VA föreslår också system för rening av dagvatten från krematoriets stora koppartak. Mät har kompletterat med inmätningar och Miljö har bidragit med sin kompetens angående salamandrarna i näckrosdammen.

I projektet har vi fått möjlighet att fördjupa oss i Asplunds detaljerade ritningar, söka bland arkivmaterial och leta fotografier från anläggningstiden. Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen granskar våra handlingar så att restaureringsförslaget ska komma att ligga så nära originalutförandet som möjligt i material, utförande och utseende.

- Det har varit spännande och är alltid lärorikt att få gräva i gamla handlingar och bilder. Ibland har vi inte hittat de uppgifter vi behövt, som exempelvis när det gäller växtmaterial. Då har vi istället utforskat vad som fanns att köpa på plantskolor i slutet av 1930-talet. När det gäller stenmaterial har vi lärt oss om gamla metoder för att såga och bearbeta ytan som inte kan göras idag. Utifrån det har vi sedan jämfört dagens metoder och vad som hamnar närmast utseendemässigt. Säger Maria Handberg, landskapsarkitekt på Bjerking. 

Senast publicerad: 2020-08-27