Bjerking hjälper till i utbyggnaden av Mälarbanan

Bjerking har av Trafikverket fått förtroendet att upprätta riskanalyser samt utföra kontroller i utbyggandet av Mälarbanan, som går mellan Stockholm och Örebro. Ett mycket ärofyllt och spännande uppdrag som sträcker sig fram till 2024.

Bjerkings enhet för Omgivningskontroll och vibrationer (OKV) ska upprätta riskanalyser samt utföra ett antal kontroller i utbyggnaden av Mälarbanan. Det handlar om besiktningar av byggnader, vibrationsmätningar samt stomljuds- och bullermätningar.

- Vi ser uppdraget som strategiskt viktigt och början på ett långsiktigt och givande samarbete med Trafikverket, säger Kalle Ekbladh, Enhetschef Omgivningskontroll Vibrationer.

Mälarbanan har idag två spår och är hårt trafikerat av både fjärr-, regional- och pendeltåg. För att förbättra situationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar och att punktligheten förbättras. Trafikverket planerar börja bygga den sista delsträckan tidigast 2021, som vi bedömer tar cirka åtta år att bygga färdigt.

För mer information:

Kalle Ekbladh, Enhetschef Omgivningskontroll Vibrationer, +46102118429, kalle.eklbadh@bjerking.se

Yvonne Ronnersfors, kommunikationschef Bjerking, yvonne.ronnersfors@bjerking.se

Senast publicerad: 2019-06-19