Bjerking går i bräschen för hållbara cirkulära interiörer

Bjerking har varit delaktiga i bildandet av 100Gruppen, en plattform för samarbete inom inredningsbranschen, som genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav vill uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.

Medlemmarna är producenter, leverantörer, inköpare, inredningsarkitekter, arkitekter, återförsäljare, renoveringsföretag, hållbarhetskonsulter och organisationer som certifierar och ställer olika hållbarhetskrav.

- På Bjerking har vi länge arbetat med hållbarhetsfrågorna när det handlar om produktion och ombyggnation av fastigheter men det här med inredningen har vi inte varit lika engagerade i. Det är hög tid att se till att ha kontroll över innehåll och kemikalier i fast och lös inredning som kan ha inverkan på människans hälsa och miljö. Vi välkomnar initiativet 100Gruppen då vi tror på att vi behöver ta ett branschgemensamt ansvar för få tryck i dessa frågor, säger Robert af Wetterstedt, seniorkonsult miljö och hållbarhet, Bjerking.

Ta del av 100gruppens pressmeddelande, Hög tid för cirkulära interiörer, för att läsa om Bjerkings insatser för att ta kontroll över innehåll och kemikalier som kan ha inverkan på hälsa och miljö i våra inredningar.

Om 100Gruppen

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer. Med gemensamma krafter arbetar 100Gruppen för att ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen. Helst igår, senast imorgon.

100gruppen.se

För mer info

Robert af Wetterstedt

Senast publicerad: 2018-05-30